Planning

25 november 2019Publicatie aanbesteding
16 december 2019 – 16.00 uurUiterste datum stellen vragen mbt aanbestedingsleidraad.
02 januari 2020 – 12.00 uurUiterste datum inleveren aanmelding – inleveren Eigen Verklaring en PPI
06 januari 2020Start gunningsfase met 3 partijen
15 januari 2020 Kijk- en infodag
17 januari 2020 – 17.00 uur Uiterste datum stellen van vragen
22 januari 2020Nota van inlichtingen
20 februari 2020Eerste afstemmingsmoment
26 maart 2020Tweede afstemmingsmoment
6 mei 2020Uiterste datum indienen inschrijving – Voorontwerp
11 mei 2020Presentaties
25 mei 2020Voornemen tot gunning
24 juli 2020Definitieve gunning
1 juni 2022Bouwkundige oplevering
5 september 2022Ingebruikname gebouw